top of page

Uitvoering 
Maatwerk

Uitvoering Maatwerk maakt budget met de menselijke maat mogelijk. Snel, innovatief en zonder administratieve rompslomp.

Meer informatie

Maatwerk leveren wordt makkelijk gezegd. Maar hoe regel je dat in de praktijk? Uitvoering Maatwerk helpt gemeenten met het uitvoerbaar maken van de maatwerk opgave.

Ervaringen

“Toen ik ervan hoorde, dacht ik: met zo weinig geld zo veel bereiken? Dat moet je gewoon willen."

Birgit Koers
senior-beleidsadviseur gemeente Hengelo

In de praktijk: WhatsApp conversaties

WhatsApp conversaties
bottom of page