top of page

De Oplossing

Uitvoering Maatwerk biedt een slimme innovatieve oplossing om makkelijk geld toe te kennen voor een maatwerkoplossing. Tegen lage kosten en bewezen in de praktijk, onder andere de gemeenten Amsterdam, Hengelo, Leiden en Utrecht werken er al mee.


Noem het een ‘GovTech’ of ‘FinTech’. Uitvoering Maatwerk benut de kansen van digitalisering om de meest kwetsbare mensen te helpen; budget met de menselijke maat. Met onze speciaal ontwikkelde software kunt u iemand - professional of burger - toegang geven tot een bepaald budget op een Mini-Maatwerk bankrekening.

 

Eigen betaalrekening en bankpassen


De kracht van het Mini-Maatwerkbudget zit aan de achterkant. Teams krijgen de beschikking over een eigen bankrekening, met pinpas(sen) en betaalapp. Ze kunnen gepaste bedragen op de pas zetten en betalingen doen voor een aanschaf; online of via een pintransactie. Of ze geven de pas met daarop het benodigde bedrag aan de cliënt. De pasbeheerder heeft de beschikking over 500 euro per huishouden. Daarmee kunnen hulpverleners direct inspelen op noodsituaties. Het enige wat nodig is een positief teambesluit.
 


Doelbinding


De banktransacties laten doelbinding zien tussen het geld dat is toegekend, en waaraan het is besteed. Zo bevestigt een pintransactie bij de apotheek een besteding aan de eigen bijdrage van de cliënt bij medicijnen. Cliënten kunnen nooit méér geld opnemen dan is toegekend. Een foto van de bon volstaat als verantwoording.

 

Beter beleid


Op deze manier wordt het toekenningsproces niet alleen veel eenvoudiger en transparanter, maar er komt ook een schat aan beleidsinformatie vrij. Alle bankrekeningen en banktransacties worden centraal uitgelezen en geven real-time informatie over de besteding. Zo kunnen we verschillende teams, stadsdelen of gemeenten met elkaar vergelijken. En wordt duidelijk waar het beleid beter kan; waar snelheid belangrijker is dan een ingewikkelde aanvraagprocedure, of vanuit welke domeinen het budget kan worden aangevuld.Budget beschikbaar stellen


Gemeenten storten budget op de derdengeldrekening van Stichting Uitvoering Maatwerk. Het geld blijft altijd ter beschikking van de gemeente. Met de software gekoppeld aan de derdengeldrekening kunnen we ieder team een bankrekening toekennen. De software maakt het bovendien mogelijk de bankrekeningen naar wens te beheren: door maximale opnamebedragen in te stellen, exacte bedragen op pinpassen te zetten en bijvoorbeeld pincodes te wijzigen. De software verzorgt ook de verantwoording; de foto van de bon wordt aan de transactie gekoppeld. Een overzichtelijke rapportagetool geeft inzicht in de uitgaven.

 

bottom of page